s Webbsidadirekt.se - Har du en Hemsida som Du vill Mobilanpassa eller vill Du ta fram en Webbapplikation för mobiler...Pris från 2995 kr
webbsidadirekt

Webbsidadirekt: Har Du en Hemsida som Du vill Mobilanpassa eller vill Du ta fram en Webbapplikation för mobiler

Mobilsurfandet
Idag är "mobilsurfandet" dominerande och fortfarande finns många Hemsidor som inte är anpassade till just detta. Detsamma gäller webbläsare som visar stor som liten text.

Hur fungerar en mobilanpassad Hemsida ?

  • Vi lägger först in en kod (programmering) som känner av om en mobil surfar in på Din Hemsida.
  • Om en mobil har surfat in så dirigeras den om till den mobilanpassade webbsidan.

Vad är en Mobil webbapplikation ?
Det är en Mobilanpassad Hemsida med en specifik funktionalitet. Låt oss säga att Du har en befintlig Hemsida
och vill kanske ha en viss funktion på Hemsidan enbart för Mobil surfning, det är en Mobil webbapplikation (App).

Ett ex kan vara rapportering av arbete där tillgängligheten till datorer är svår, säljare osv...

TBST App söker datakunniga människor att ingå i
TBST Group. Visa gärna Ditt intresse här att ingå
som Franchisetagare eller Frilansare alt tipsa oss på
TIPSAKUTEN (OBS! här tjänar Du pengar på alla tips).

Intressant ? SKATTESYSTEM + LÅNEKOSTNAD (pdf) + DEMO (hemsidor) + INVESTERINGARStartsida   |   Referenser   |   Kontakta oss

© Copyright Webbsidadirekt.se - Ett koncept inom TBST Consult AB